فرم ثبت نام و عضویت در انجمن

مشخصات فردی و هویتی

لطفا تصویر پرسنلی تمام رخ و زمینه سفیدرا از طریق این سامانه ثبت نمایید رعایت شئونات اسلامی در تصویر الزامی میباشد
فرمت تصویری قابل قبول .jpg
حداکثر حجم فایل 300 کیلو بایت

لطفا تصویر کارت ملی یا شناسنامه خود را از طریق این سامانه در اینجا درج نمایید
فرمت تصویری قابل قبول .jpg
حداکثر حجم فایل 300 کیلو بایت


اطلاعات حرفه ای و شغلی

لطفا تصویرآخرین مدرک تحصیلی خود را از طریق این سامانه در اینجا درج نمایید
فرمت تصویری قابل قبول .jpg
حداکثر حجم فایل 300 کیلو بایت

لطفا تصویر پروانه اشتغال خود را در صورت موجود بودن از طریق این سامانه در اینجا درج نمایید
فرمت تصویری قابل قبول .jpg
حداکثر حجم فایل 300 کیلو بایت


پرداخت حق عضویت